Neuro Lingvistisk Programming
 
 

NLP står for Neuro Lingvistisk Programming.

Neuro
er oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem af vore sanser:

Visuelt - det, vi ser
Auditivt - det, vi hører
Kinæstetisk - det, vi føler
Olfaktorisk - det, vi lugter
Gustatorisk - det, vi smager

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via:

Billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses kombinationer / sammensætning.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser på – oplevelser som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog - til at kommunikere med os selv, og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender.
De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste.
NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på.
Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt.
Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre.
Du lærer, at udvide dit sanseapparat, og får mulighed for, at ændre din måde at opfatte tingene på.
NLP giver dig mulighed for, at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere for dig, at nå dine mål.

NLP giver dig mulighed for at lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater, at få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig, at skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre, at forbedre din kommunikation med andre mennesker, og derigennem opnå bedre relationer.

Hvem kan bruge NLP?
NLP anvendes som værktøj for alle, der personligt og professionelt er i kontakt med andre mennesker, og henvender sig til alle med interesse for personlig udvikling, kommunikation og relationer.

De psykologiske og pædagogiske redskaber kan anvendes i dagligt arbejde med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi og lignende samt i erhvervs- og formidlingsorienterede fag, som f.eks. ledelse, samarbejde, rådgivning, konsulentfunktion, salg, undervisning eller en anden form for formidling af budskaber.

Gennem NLP uddannelse får du kendskab og evne til at bruge teknikker til at skabe positive forandringer for dig selv og andre, samtidig med, at du udvikler nye sider af dig selv, og forbedrer de sider, som du allerede er god til.

Anvendelse af NLP er også at sætte mål og nå dem.

Vi antager:
Mennesker laver landkort.
Landkortet er ikke det samme som landskabet.
Mennesker reagerer ud fra deres model af verden, og ikke ud fra virkeligheden selv.
Nogle landkort ligger uden for bevidstheden.
Der er en positiv intention bag enhver adfærd.
Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed.
Den person eller part, som er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse.
Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder.
Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver.
Positive forandringer fremkommer ved at tilføre ressourcer.
Det er den enkeltes relation til en situation eller oplevelse, der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv.

Kilde: Dansk NLP Institut A/S

 
 Hvem er jeg
 Hypnose
 TFT Terapi
 Reiki Healing
 Coaching
 NLP
 Kontakt
 Priser